החופש כבר כאן והספרייה פותחת את שעריה לילדים בשעה 11